вівторок, 22 травня 2012 р.

Позашлюбна народжуваність у країнах Європи

Однією з невід’ємних складових трансформації процесів народжуваності в другій половині ХХ ст. є розширення частки позашлюбних народжень (рис. 1.).

Поширення позашлюбної народжуваності в Європі нерівномірне. Найвищий у цій частині світу рівень позашлюбної народжуваності спостерігається наразі у Ісландії (66% у 2008 році). Наступними за вагомістю даного показника йдуть інші країни Північної Європи, де частка позашлюбних народжень почала зростати з кінця 1960-х рр. і зараз становить 40-60%. В Західній Європі поширення позашлюбної народжуваності розпочалось на півтора десятиліття пізніше, й зараз вона на рівні 30-50% (виняток становить Швейцарія – 16%). Релігійна Південна Європа залишається регіоном з відносно низьким рівнем позашлюбної народжуваності, але в останні роки її частка значно зросла і зараз в межах 20-35%. Найнижчий рівень в Греції – 5%, найвищий в Португалії – 35%, а в Італії та Іспанії помітні найвищі темпи зростання частки позашлюбних народжень, починаючи з 1990-х рр. Східна Європа досить неоднорідна – якщо у Болгарії частка позашлюбних народжень становить близько 50%, в Угорщині – 40%, то в Польщі – 20%, а у Хорватії – тільки 10%. Позашлюбна народжуваність є невід’ємним наслідком тих суспільних змін, які мали місце в другій половині ХХ ст.  
clip_image002
Північна Європа
clip_image004
 Західна Європа
clip_image006
Південна Європа
clip_image008
Східна Європа

Рис.1. Позашлюбна народжуваність в країнах Європи у 1960-2008 рр, %
* складено на основі: Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Відмінності у рівні позашлюбної народжуваності між країнами пояснюються з одного боку часом початку трансформації шлюбно-сімейних відносин, з іншого – наявністю специфічних факторів опору новітнім суспільним тенденціям, таких як консерватизм, релігійний вплив та ін. Виходячи з вищесказаного, можна припустити, що в країнах з відносно низьким рівнем позашлюбної народжуваності її частка й надалі зростатиме.

У поширенні позашлюбної народжуваності спостерігається та сама послідовність регіонів, що мала місце при аналізі попередніх показників. В першу чергу відбулось зростання частки позашлюбної народжуваності в країнах Північної та Західної Європи, потім тенденція прослідковувалась в країнах Південної Європи, і в останню чергу вона мала місце в країнах Східної Європи. Помітно, що у Східній Європі активна трансформація позашлюбної народжуваності розпочалась в кінці 1980-х рр. разом з руйнацією соціалістичного режиму й значними суспільними змінами.

У шлюбному контексті в Україні склалась одна з найсприятливіших ситуацій у Європі – в країні поєднується високий за європейськими мірками рівень шлюбності та відносно незначний рівень позашлюбної народжуваності. Даний рівень проте, постійно зростає, й, враховуючи ситуацію в інших регіонах та наслідуваність Україною європейських тенденцій, можна стверджувати, що частка позашлюбних народжень й надалі зростатиме.

Немає коментарів:

Дописати коментар