вівторок, 22 травня 2012 р.

Матеріальна підтримка сімей з дітьми у країнах Європи: гранти при народженні та інші платежі.

Основним засобом матеріальної підтримки сімей з дітьми є щомісячні платежі, проте це не єдиний фінансовий інструмент сімейної політики. Іншим поширеним засобом матеріальної підтримки батьків при народженні дитини є грант – значна одноразова виплата у зв’язку з народженням дитини.

Він може виплачуватись одномоментно або протягом певного відносно незначного періоду (кілька місяців). В деяких країнах подібна допомога відсутня (Нідерланди) або починає виплачуватись не з першої народженої дитини (до 2007 року – 450 євро у Іспанії, починаючи з третьої дитини). Значна сума виплачується у Норвегії – 4092 євро. В Італії, наприклад, існує вибір між державною, не прив’язаною до доходу, допомогою у розмірі 1777 євро чи муніципальною допомогою у розмірі 277 євро протягом 5 місяців. В окремих випадках обсяг гранта збільшується при народженні двох чи більше дітей. Диференціація за черговістю гранта має місце в окремих країнах, але це швидше окремі випадки, ніж правило (Латвія, Бельгія – тут він зменшується для другої та наступних дітей з 1064 до 800 євро). Також, як виняткові випадки, існує можливість вибору між грошовою допомогою та допомогою необхідними товарами або послугами. 

Грантові виплати також здійснюються при усиновленні дітей, але це теж не дуже поширене явище (1064 євро – Бельгія). У Фінляндії розміри гранта при усиновленні суттєво варіюються в залежності від країни походження дитини, а у Швеції значний грант у 4432 євро виплачується виключно при усиновленні іноземної дитини.

Взагалі рівень гнучкості системи виплат теж істотно відрізняється залежно від кожної конкретної країни, починаючи від декількох видів універсальних виплат і до кількох десятків диференційованих виплат, призначення яких залежить від різноманітних життєвих ситуацій. Показовим прикладом є Франція, де існує близько двох десятків видів виплат, в тій чи іншій мірі пов’язаних з народженням та вихованням дитини. В більшості країн існують виплати по догляду за дитиною, які здійснюють у випадку відриву батьків від трудової діяльності у зв’язку з доглядом за дитиною. Розмір таких виплат може як залежати від попереднього доходу, так і мати фіксовані або ж прив’язані до інших соціальних нормативів межі. Наприклад, у Данії розмір становить 60% допомоги по безробіттю; у Бельгії же у випадку перебування у відпустці без будь-якої зайнятості виплати здійснюються за ставкою 685 євро, у випадку часткового відриву – 342 євро, якщо тому з батьків, хто бере відпустку до 50 років, й 580 євро, якщо більше 50 років. У Чехії допомога по догляду за дитиною надається в обсязі 40% від середньої заробітної плати у неприбутковому секторі (станом на 2007 р. – 283 євро), в Угорщині – на рівні 70% попередньо отримуваного доходу, якщо один з батьків перебуває у відпустці по догляду за дитиною. В Норвегії покривається 80 або 100% доходу, залежно від тривалості відпустки, а також, до досягнення дитиною 3 років, виплачується 107 євро на місяць, які може отримувати й дідусь або бабуся у випадку, якщо вони займаються доглядом за дитиною. У Румунії, при низьких обсягах щомісячних виплат, у випадку перебування у відпустці по догляду за дитиною (тривалістю 2 роки) виплачується значна як для цієї країни сума – 263 євро на місяць. Об’ємною та розгалуженою є система виплат по догляду за дитиною у Франції. У Люксембурзі батьки отримують 485 євро на місяць у випадку, якщо дохід сім’ї менший за встановлену суму. А значна сума, у 1778 євро, щомісяця виплачується у випадку перебування у батьківській відпустці по догляду та вихованню дитини (до шести місяців). У Польщі, у випадку перебування у відпустці по догляду, виплати становлять 104 євро на місяць. У таких країнах як Греція, Італія, Португалія, Іспанія, та Ірландія подібні виплати відсутні. У Естонії 383 євро на місяць отримує сирота, який вирішив залишити дитячий будинок й почати самостійне життя.
Самостійність Європейських регіонів дозволяє вводити та регулювати місцеві види допомог сім’ям з дітьми. У Данії комуни мають право надавати допомогу, що покриватиме витрати на утримання у дитячих садках-яслах. Розміри, способи надання й вікові ліміти допомоги регулюються місцевою владою, але вона не повинна перевищувати 85% витрат на утримання дітей в подібних закладах. У Швейцарії, за відсутності федерального гранта, деякими місцевими адміністраціями надається одноразова допомога при народженні дитини у розмірах від 373 до 931 євро.

Щоб визначити співвідношення між двома основними формами виплат, пов’язаних з народженням дитини, розглянемо співвідношення гранта при народженні дитини та тривалих щомісячних виплат на дитину в деяких європейських країнах (табл. 1).

Таблиця 1
Співвідношення щомісячних виплат на дитину та гранта при народженні відповідно до черговості в деяких країнах ЄС, %


Черговість
Країна
Перша Друга Третя Четверта П'ята Шоста
Бельгія 7,38 13,71 20,42 20,42 20,42 20,42
Великобританія 14,70 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89
Естонія 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13
Люксембург 10,69 25,34 46,15 20,80 20,80 20,80
Норвегія 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90
Польща 8,53 8,53 10,85 13,18 13,18 13,18
Франція 0,00 13,93 31,79 49,64 67,50 85,36
Латвія 2,12 2,35 3,29 3,76 3,76 3,76
Угорщина 19,13 20,43 23,91 36,09 36,09 36,09
* розраховано на основі: MISSOC 2008, режим доступу: http://ec.europa.eu/employment_social/missoc

Як бачимо, в деяких країнах одноразовий грант при народженні є значною величиною і суттєво більший за обсяг щомісячних виплат (Норвегія, Естонія), в інших – він не відіграє такої вагомої ролі, хоча теж значний (Угорщина, Франція). В частині країн (Франція, Угорщина, Бельгія, Люксембург) зростання щомісячних виплат з кожною наступною черговістю призводить до того, що для багатодітних сімей їх обсяг практично прирівнюється до одноразової допомоги. У таких країнах при народженні другої та наступних дітей акцент зміщується з одноразової допомоги на тривале фінансове сприяння, в інших же – грант залишається відчутною одноразовою виплатою. Чіткий акцент на фінансову підтримку багатодітності помітний виключно у Франції. Якщо врахувати, що грант є виплатою одноразовою, а щомісячні виплати здійснюються протягом 16-20 років, то стає зрозумілим, що навіть у країнах, де помітне номінальне переважання обсягу гранта над щомісячними виплатами, основне сприяння сім’ям з дітьми здійснюється через тривалі щомісячні виплати.

Немає коментарів:

Дописати коментар