середа, 5 грудня 2012 р.

Допомога при народженні дитини в Україні: етапи запровадження

Допомога при народженні дитини в Україні існувала, починаючи з  1993 року, проте, в той час економічна криза та гіперінфляція нівелювали будь-які соціальні ініціативи. Поєднання демографічної кризи із невирішеними проблемами бідності сімей з дітьми спонукали до пошуку шляхів вирішення цих питань шляхом значного збільшення допомоги при народженні дитини.

Станом на 01.01.2001 р. одноразова виплата при народженні дитини становила 180 грн., на 01.01.2002 р. – 200 грн., щомісячна ж допомога на дитину до досягнення нею трирічного віку на цей момент становила 40 грн. У цей же час розмір встановленого прожиткового мінімуму становив 342 грн. на місяць (для дітей до 6 років – 307 грн.). Співвідношення цих показників дає можливість стверджувати, що грошові виплати при народженні дитини не могли забезпечити навіть мінімальних потреб сімей з дітьми, особливо, якщо при цьому врахувати, що встановлення прожиткового мінімуму завжди здійснювалось на рівні набагато нижчому, ніж той, що відповідає реальним потребам населення країни.

У наступні роки відбувалось незначне зростання обсягів виплат. В 2003 р. одноразова допомога при народженні дитини становила 320 грн., а щомісячні виплати – 80 грн. (при розмірі прожиткового мінімуму на рівні попереднього року – 342 грн.. Переломним у розвитку системи матеріальної допомоги при народженні дитини слід вважати 2004 р. Вже на початку 2004 р. розмір одноразової допомоги при народженні дитини становив доволі значну, як для України, суму – 684 грн. з 01.01.2004 р. й 725 грн. – з 01.05.2004 р. (це майже вдвічі перевищувало прожитковий мінімум, який з 27.05.2004 р. становив 362 грн. й більш, ніж утричі ― мінімальну заробітну плату, яка становила на той час 205 грн.). Після «Помаранчевої революції» і приходу до влади нової політичної еліти відбулось обіцяне значне зростання одноразової допомоги при народженні дитини (про що було широко поінформовано населення у ході передвиборчої кампанії). З 01.01.2005 р. розмір виплат становив 1500 грн., з 01.04.2005 р. – 8497 грн., а з 01.01.2006 р. – 8500 грн. (3 400 грн. одноразово, решта – протягом наступних 12 місяців рівними частинами). Слід зазначити, що на той момент ця сума вважалася дуже вагомою, і не тільки за українськими стандартами – це один з найсуттєвіших грантів при народженні дитини з-поміж країн Європи. Ще одним „переломним” моментом стає значна політизація питання про розміри одноразової допомоги, яка зберігається й дотепер. Загалом, результатом реформи стало значне зростання грошових виплат при народженні дитини на тлі незначних змін інших соціальних стандартів.

Наступне реформування допомоги при народженні дитини відбулось у 2008 р. й найважливішим нововведенням стала диференціація обсягу виплат за черговістю народження дитини. Згідно тодішніх нововведень, допомога при народженні дитини, яка народилася після 31 грудня 2007 р., становила 12240 грн. – на першу дитину, 25000 грн. – на другу дитину, 50000 грн. – на третю та наступних дітей. Виплати здійснюються не одномоментно, а певними частинами протягом року або кількох років. Так, перша виплата становить 4800 грн. при народженні першої дитини, 4840 грн. – другої, 5000 грн. – третьої і виплачувалась одразу після народження. Решта виплачувалась: на першу дитину протягом наступних 12 місяців (620 гривень щомісяця), на другу дитину – 24 місяців (840 гривень щомісяця), на третю і наступну дитину – 36 місяців (1250 гривень щомісяця) рівними частинами.

Чергова трансформація допомоги при народженні дитини відбулась наприкінці 2009-го року, коли, окрім чергового відчутного нарощування обсягів, допомогу було прив’язано до прожиткового мінімуму, замість надання фіксованої суми. Президент України Віктор Ющенко 3 грудня 2009 р. підписав закон «Про внесення змін до закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» щодо виплати допомоги при народженні дитини», який був ухвалений Верховною Радою України 17 листопада 2009 р. Зміни вступали в дію з 1 січня 2011 р. Відповідно до закону, "допомога при народженні дитини нараховуватиметься в розмірах прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановлених на день народження дитини. Допомога при народженні дитини надаватиметься у сумі, кратній 22 розмірам прожиткового мінімуму – на першу дитину; кратній 45 розмірам прожиткового мінімуму – на другу дитину; кратній 90 розмірам прожиткового мінімуму – на третю і кожну наступну дитину. Виплата допомоги здійснюватиметься одноразово у дев´ятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу дитину виплачуватиметься протягом наступних 12 місяців, на другу дитину – 24 місяців, на третю і кожну наступну дитину – 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України".

Проте такий порядок проіснував дуже короткий час, вже з 9 квітня 2011 року (дата опублікування) з, ініціативи новообраного президента, до ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» були внесені зміни, які передбачили, що допомога при народженні дитини буде надаватися у сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму – на першу дитину; кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму – на другу дитину; кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму – на третю і кожну наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу дитину виплачується протягом наступних 24 місяців, на другу дитину – 48 місяців, на третю і кожну наступну дитину – 72 місяців рівними частинами. Допомога при народженні дитини нараховується у розмірах прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановлених на день народження дитини.

Відповідно, окрім чергового збільшення розміру допомоги, відбулась деяка пролонгація виплат у часі, після чого допомога набула вигляду, фактично, проміжного варіанту між одноразовим грантом при народженні дитина та системою тривалого сприяння батькам з дітьми. Трансформацію у напрямі розтягування виплат у часі слід вважати більш необхідним напрямом розвитку допомоги при народженні дитини, ніж нарощування обсягів виплат.

Оскільки прожитковий мінімум систематично зростає, розмір допомоги при народженні дитини також постійно збільшувався. Наприклад, Законом України «Про державний бюджет України на 2012 рік» було встановлено, що з 1-го жовтня розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років становив 930 грн., а з 1 грудня 2012 року – 961 грн. Отже при народженні першої дитини з 1-го жовтня 2012 р. допомога складала 27900 гривні, з яких 9300 виплачувалось одноразово, а решта рівними частинами протягом 24 місяців; при народженні другої – 55800 гривні, з яких 9300 виплачувалось одноразово, а решта рівними частинами протягом 48 місяців; при народженні третьої і кожної наступної – 111600 гривні, з яких 9300 виплачувалось одноразово, а решта рівними частинами протягом 72 місяців.

Останнє ж реформування (березень 2014 р.), яке мало на меті скорочення бюджетних видатків в умовах економічної кризи, встановило з 1 липня 2014 року фіксований розмір допомоги при народженні у розмірі 41280 грн, з яких 10320 грн виплачується при народженні, решта рівними частинами впродовж наступних трьох років (860 грн щомісяця). Фактично, зросла допомога при народженні першої дитини й скоротилась при народженні другої, третьої і т. д. дітей. Також ліквідовано допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, яка, проте, була досить незначною — її середній розмір у 2012 році становив 347 грн.
Використані джерела:

1. Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 33 від 19.09.2001 [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://www.legal.com.ua/document/kodeks/ 0CH560033503-01.html
2. Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 49 від 24.12.2001 [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0049598-01
3. Закон України Про затвердження прожиткового мінімуму на 2002 рік від 15.11.2001 [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=2780-14
4. Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 45 від 26.09.2002 [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://www.legal.com.ua/document/ kodeks/0CH560045598-02.html
5. Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 6 від 12.03.2003 [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0049598-01
6. Закон України Про прожитковий мінімум на 2003 рік від 28.11.2002 [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://www.licasoft.com.ua/ component/lica/?base=1&id=x00042289
7. Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 12 від 04.03.2004 [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://www.licasoft.com.ua/component/ lica/?base=1&id=x0005C87F
8. Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 51 від 25.06.2004 [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://www.licasoft.com.ua/component/ lica/?base=1&id=x0005C87F
9. Закон України Про затвердження прожиткового мінімуму на 2004 рік від 11.05.2004 [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://www.licasoft.com.ua/component/ lica /?base=1&id=x0006BA2C
10. Закон України Про внесення змін до Закону України Про державний бюджет України на 2003 рік від 25.11.2003 [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1328-15
11. Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 171 від 17.12.2004 [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://www.licasoft.com.ua/component/lica /?base=1&id=x0006BA2C
12. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" від 25.03.2005 [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2505-15
13. Закон України Про Державний бюджет України на 2007 рік від 19.12.2006 [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=900-16
14. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік" та деяких інших законодавчих актів України" 28.12.2007 [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=107-17
15. Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 01-16-211 від 11.02.2005 [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN11804.html
16. Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 218 від 27.12.2005 [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/FIN18161.html
17. Постанова Кабінету Міністрів України N 13 від 11.01.2007 [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=13-2007-%EF
18. Закон України Про Державний бюджет України на 2008 рік від 28.12.2007 [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=107-17

Немає коментарів:

Дописати коментар