середа, 23 травня 2012 р.

Відпустки, пов’язані з народженням дитини в Україні


Якщо говорити про систему відпусток, що пов’язані з народженням та вихованням дитини, України, то слід зауважити, що нам у спадок від соціалізму залишилось законодавство, що передбачає відносно високу їх тривалість.


Декретна відпустка за тривалістю та рівнем оплачуваності має найбільш поширені у Європі межі. Також в Україні функціонує тривала відпустка по догляду за дітьми, проте на відміну від інших країн Східної Європи, вона не оплачується. В цьому є велика подібність з Іспанією. В більшості країн Європи частка відпустки по догляду (іноді досить значна) все ж оплачувана. Законодавчо встановленої відпустки для батька чи квоти для нього у відпустці по догляду  в Україні немає, хоча час від часу виникають дискусії щодо їх запровадження.  

Система відпусток, що пов’язані з народженням та вихованням дитини, представлена наступними видами:

·   відпустка у зв’язку з вагітністю й пологами;

·  відпустка по догляду за дитиною;

·  відпустка особам, які всиновлюють дітей з пологового будинку;

·  додаткова відпустка.

Відповідно до Кодексу законів про працю жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів - 70) календарних днів після пологів. Сумарна тривалість становить 126 (140) календарних днів.

За бажанням жінки після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за цей період відповідної матеріальної допомоги. Ця відпустка не надається, якщо дитина перебуває на державному утриманні. У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку. Відпустки по догляду за дитиною можуть бути використані повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною. Також надається право за бажанням працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. Аналогічні права у осіб, які всиновлюють новонароджених з пологового будинку.

Особам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні двох і більше дітей). У разі усиновлення дитини (дітей) обома батьками вказана відпустка надається одному з батьків на їх розсуд.

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів за наявності декількох підстав для надання цієї відпустки, її загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів.

Використані джерела:

1. Крімер Б. О. Система відпусток у зв’язку з народженням дитини в країнах Європейського союзу / Б. О. Крімер // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. ― 2008. ― № 2 (27). ― C. 112-114.
2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08

Немає коментарів:

Дописати коментар